Quyết định chi tiết được đăng tải tại đây. 
Chi tiết về vụ viêc xin liên hệ: 
Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp 
Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: +84 (24) 73037898, máy lẻ 112 (Cán bộ điều tra Hà Trần Nhật Minh) 
Email: minhhtn@moit.gov.vn 

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại