Trong Bản tin nhận định thị trường ngày 17/11, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đã điều chỉnh giảm dự báo đối với thông tin CII trích lập dự phòng tài chính quý IV.

HSC thực hiện điều chỉnh giảm dự báo LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ xuống còn 608 tỷ đồng, tăng trưởng 57%, thấp hơn 110 tỷ đồng so với dự báo trước đây (718 tỷ đồng, tăng trưởng 85%).

Dựa theo dự báo của mình, HSC cho rằng từ nay đến cuối năm, CII sẽ không phải trích lập dự phòng nhiều cho lỗ tỷ giá mà chủ yếu là trích lập cho dự án BOT đang bị thanh tra.

Trên cơ sở các nhận định, HSC dự báo năm 2015, SII sẽ đóng góp 426 tỷ đồng doanh thu sau khi được hợp nhất vào CII kể từ Quý II trong khi doanh thu từ phí cầu đường sẽ đạt 572 tỷ đồng, tăng 12% và doanh thu từ xây lắp đạt 499 tỷ đồng, tăng 83%.

HSC cũng ước lợi nhuận tài chính thuần đạt 488 tỷ đồng, tăng 29% dựa trên (1) Lãi không thường xuyên từ đánh giá lại khoản đầu tư vào SII là 282 tỷ đồng và công ty Hiền An Bình 50 tỷ đồng; (2) Lãi 220 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu với giá cao hơn mệnh giá; (3) 136 tỷ đồng lãi phát sinh từ dự án cầu Sài Gòn 2 và 83 tỷ đồng từ dự án Xa lộ Hà Nội mở rộng; (4) trích lập dự phòng 110 tỷ đồng như kế hoạch.

Theo đó, HSC tính EPS 2015 là 2.686 đồng và tại thị giá hiện tại, cổ phiếu CII có P/E dự phóng 7,7 lần. Nếu tính cả khả năng pha loãng từ trái phiếu chuyển đổi thì P/E dự phóng là 8,8 lần dựa trên EPS điều chỉnh pha loãng 2.374 đồng.

Đối với giá cổ phiếu, HSC cho rằng giá cổ phiếu đã giảm đáng kể 20% từ mức cao của năm là 26.100 đồng. Tuy nhiên, các thông tin thanh tra sẽ chỉ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Trong dài hạn, HSC vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng của CII dựa trên vị thế là doanh nghiệp tốt nhất trong ngành cơ sở hạ tầng và có P/E hợp lý. Nhà đầu tư dài hạn có thể mua vào dần khi giá giảm, HSC tiếp tục duy trì đánh giá khả quan.

Theo Chân Hoàn

Nhịp cầu đầu tư

Nguồn: Nhịp cầu đầu tư