Chỉ số tàu capesize, theo dõi cước vận chuyển quặng sắt và than đá bằng tàu 150.000 tấn, tăng 5% lên mức cao nhất trong hơn vòng 11 năm, là 5.997; chỉ số tàu panamax, theo dõi cước tàu hàng trọng tải khoảng 60.000 đến 70.000 tấn chở than và ngũ cốc, tăng 0,8% lên mức cao nhất trong hơn một tháng, là 3.785.
Trong số các tàu nhỏ hơn, chỉ số supramax tăng khoảng 39 điểm lên mức cao nhất mọi thời đại là 3.276.
Chỉ số Baltic Dry Index tăng 14,8% trong tuần thứ ba của tháng 8, mức tăng cao nhất nhất kể từ tuần thúc vào ngày 11 tháng 6.
Chỉ số cước vận tải hàng khô biển Baltic

Nguồn: VITIC / Tradingeconomics