trong đó, lượng xi măng bán cho các công ty bê tông trộn sẵn tăng 7,5%, nhưng lượng bán cho các công ty xây dựng và nhà thầu giảm 16,3% và tỷ lệ bán lẻ giảm 1,1%.
Sản xuất xi măng nội địa của Colombia trong tháng 10/2021 tăng 3,7% so với tháng 10/2020 lên 1,235 triệu tấn và tăng 8,7% so với tháng 10/2019.
Tiêu thụ xi măng trong 10 tháng năm 2021 của Colombia đạt 10,739 triệu tấn, tăng 18,6% so với trong 10 tháng năm 2020; trong đó, phân khúc bê tông trộn sẵn có mức tăng trưởng mạnh nhất 22,9%, trong khi phân khúc bán lẻ tăng 17,9%, phân khúc của công ty xây dựng và nhà thầu tăng 15,1%. Sản lượng xi măng của Colombia 10 tháng năm 2021 tăng 19,8% so với cùng kỳ, đạt 11,328 triệu tấn.

Nguồn: Vinanet/VITIC/cemnet