Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nguyên liệu nhựa các loại trong tháng 4/2021 đạt 602.816 tấn, tương đương 1,05 tỷ USD, giá trung bình 1.733,9 USD/tấn, giảm 17,4% về lượng, giảm 9,7% về kim ngạch nhưng tăng 9,3% về giá so với tháng 3/2021; so với cùng tháng năm 2020 thì tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá với mức tăng tương ứng 21,6%, 64,9% và 35,7%.
Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu nguyên liệu nhựa đạt gần 2,47 triệu tấn, trị giá 3,92 tỷ USD, giá trung bình 1.589 USD/tấn, tăng 17,9% về lượng, tăng 44,4% kim ngạch và tăng 22,4% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Nhập khẩu từ Trung Quốc - thị trường lớn nhất trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 427.903 tấn, tương đương 754,67 triệu USD, giá trung bình 1.763,6 USD/tấn, tăng mạnh 66,8% về lượng, tăng mạnh 85,7% về kim ngạch và tăng 11,3% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 17,4% trong tổng lượng và chiếm 19,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước.
Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 2 đạt 409.338 tấn, tương đương 689,46 triệu USD, giá 1.684 USD/tấn, chiếm gần 16,6% trong tổng lượng và chiếm 17,6% trong tổng kim ngạch, tăng 8,7% về lượng, tăng 33,5% về kim ngạch và tăng 22,7% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Sau đó là thị trường Đông Nam Á đạt 406.832 tấn, tương đương 602,64 triệu USD, giá 1.481 USD/tấn, tăng 19,4% về lượng, tăng 43,8% về kim ngạch và tăng 20,5% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 16,5% trong tổng lượng và chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước.
Nhìn chung, nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ các thị trường chủ đạo trong 4 tháng đầu năm nay đều tăng cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

 

Nhap khau nguyen lieu nhua 4 thang nam 2021Nguồn: VITIC