Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh và ông Hirose Naoshi, Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại, Công nghiệp Nhật Bản trao đổi Bản ghi nhớ
Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương Việt Nam đã tích cực trao đổi với nhiều Bộ đối tác ở nước ngoài, trong đó có Bộ Kinh tế, Thương mại, Công nghiệp Nhật Bản để thiết lập cơ chế hợp tác nhằm duy trì sự liên kết, bảo đảm chuỗi cung ứng.