Bằng hình thức thi tuyển như sau:

Tăng 02 chỉ tiêu tuyển dụng vào Cục Xuất nhập khẩu, gồm:

- Chuyên viên xuất nhập khẩu tại Hà Nội: 01 chỉ tiêu

- Chuyên viên xuất nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh: 01 chỉ tiêu

Yêu cầu về trình độ đào tạo của vị trí tuyển dụng theo Thông báo số 163/TB-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Bộ Công Thương.

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương