Tại buổi lễ, ông Hồ Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ cho biết: Việc xây dựng và phát triển thương hiệu Thanh trà Huế được xác định là chủ trương chung của tỉnh. Hiện tại, diện tích trồng cây thanh trà trên địa bàn tỉnh khoảng 1.000 ha và có khả năng mở rộng đến 1.400 ha, việc đăng ký tham gia nhãn hiệu tập thể “Thanh trà Huế” của phường Hương Vân góp phần thúc đẩy quảng bá thương hiệu, đặc sản của địa phương tới các vùng miền trên cả nước, đồng thời nâng cao nhận diện thương hiệu Thanh trà Huế.
Quả Thanh trà là một loại đặc sản, có giá trị dinh dưỡng, kinh tế cao, được trồng nhiều ở tỉnh Thừa Thiên Huế, là một trong những phẩm vật cung tiến vua chúa triều Nguyễn xưa. Được biết, Thanh trà Huế là một trong những đặc sản Thừa Thiên Huế được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác nhận Top các đặc sản nổi tiếng của Việt Nam năm 2013.
Nguồn: baocongthuong.com.vn