Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng (Vinaconex - VCG) công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, Hội đồng quản trị đồng ý để ông Hoàng Nguyên Học thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex.

Ông Vũ Quý Hà thôi làm Tổng giám đốc Vinaconex và đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Hoàng Nguyên Học từ ngày 20/10.

Ông Đỗ Trọng Quỳnh, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Vinaconex sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc thay ông Vũ Quý Hà từ ngày 20/10.

Được biết, ông Hoàng Nguyên Học là Phó Tổng giám đốc SCIC, ông làm Chủ tịch Vinaconex từ ngày 1/7/2015 vừa qua, thay ông Nguyễn Thành Phương.

Minh Quân

Theo Vinaconex