Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 17/4/2024

Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2383,31

-0,02%

0,43%

10,33%

18,87%

Bạc

USD/ounce

28,211

0,07%

-0,83%

12,66%

11,89%

Đồng

USD/Lbs

4,3009

-0,14%

0,42%

4,34%

5,24%

Thép

CNY/Tấn

3544,00

3,14%

5,79%

2,02%

-10,21%

Quặng sắt

USD/Tấn

106,05

0,00%

3,28%

-4,00%

-11,63%

Lithium

CNY/Tấn

111500

0,00%

-0,89%

-3,46%

-40,53%

Bạch kim

USD/ounce

966,60

-0,54%

-0,87%

5,91%

-10,73%

Titan

USD/KG

52,50

0,00%

0,00%

0,00%

-18,95%

Thép cuộn

USD/Tấn

820,00

-1,20%

-1,20%

-5,75%

-26,79%

Bitumen

CNY/Tấn

3774,00

0,61%

-1,18%

3,97%

-2,46%

Cobalt

USD/Tấn

27830

0,00%

-2,52%

-2,52%

-20,33%

Chì

USD/Tấn

2144,00

-0,19%

-1,43%

3,87%

-1,56%

Nhôm

USD/Tấn

2559,00

0,08%

4,19%

12,36%

5,01%

Thiếc

USD/Tấn

32230

-0,38%

7,98%

12,30%

17,77%

Kẽm

USD/Tấn

2756,50

-0,20%

0,77%

8,87%

-3,99%

Nickel

USD/Tấn

17821

-0,14%

-2,18%

0,75%

-27,66%

Molybdenum

USD/Kg

455,00

0,00%

0,00%

0,00%

-35,14%

Palladium

USD/ounce

1024,50

0,29%

-2,66%

-0,69%

-36,27%

Rhodium

USD/ounce

4715

0,00%

-0,21%

-0,21%

-37,13%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics