Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

82,71

0,75

-1,54

5,38

9,93

Dầu Brent

USD/thùng

85,72

0,77

-1,94

3,79

7,45

Xăng

USD/gallon

2,51

0,35

-2,57

5,35

-2,82

Khí gas

USD/MMBtu

2,32

0,04

-1,67

-23,48

-10,28

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics