Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

78,92

-0,25

0,69

-7,60

11,30

Dầu Brent

USD/thùng

83,21

-0,19

0,04

-7,66

10,59

Xăng

USD/gallon

2,50

-0,50

-1,34

-10,17

1,17

Khí gas

USD/MMBtu

2,33

-2,05

5,81

20,01

-1,67

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics