Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

78,12

0,24

3,44

-0,63

10,28

Dầu Brent

USD/thùng

82,29

-0,55

3,38

-0,53

8,79

Xăng

USD/gallon

2,41

0,04

1,29

-3,79

-4,99

Khí gas

USD/MMBtu

2,92

-0,11

0,21

21,03

12,20

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics