Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,68

+0,80

+1,74%

Dầu Brent giao ngay

55,22

+0,87

+1,60%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,72

+0,13

+3,74%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

134,49

+2,25

+1,70%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

177,50

+2,53

+1,45%