Ông Musdhalifah Machmud thuộc Bộ điều phối kinh tế Indonesia cho biết, Indonesia có thể nhập khẩu 3,2 triệu tấn đường thô trong năm nay. 

Nhập khẩu đường thô của Indonesia trong nửa đầu năm 2020 sẽ đáp ứng 60% nhu cầu hàng năm của nước này.

Giấy phép nhập khẩu đợt đầu sẽ được cấp cho 60% trong tổng hạn ngạch của năm nay, sau đó Chính phủ nước này sẽ đánh giá tình hình trước khi xem xét cấp các đợt tiếp theo. Mục đích đánh giá nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hơn và giám sát tốt hơn.

Sản lượng đường trắng của Indonesia năm 2020 sẽ đạt khoảng 2 đến 2,1 triệu tấn, giảm khoảng 10% so với năm trước, chủ yếu do hạn hán. Năm 2019, nước này sản xuất 2,23 triệu tấn đường trắng. 

Nguồn: Nguồn: VITIC/Reuters