Cùng thời điểm khảo sát, thị trường giá nếp hôm nay giảm nhẹ. Theo đó, giá nếp 3 tháng (tươi) là 7.900 - 8.200 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Giá nếp Long An (tươi) ổn định trong khoảng 7.800 - 8.000 đồng/kg. Hai loại nếp đùm 3 tháng (khô) và nếp Long An (khô) tạm dừng khảo sát hôm nay.

Cũng tại chợ An Giang, thị trường giá gạo hôm nay biến động nhẹ. Theo đó, giá gạo thường tăng 500 đồng/kg, nâng mức giá bán lên từ 15.500 đồng/kg đến 16.500 đồng/kg. Các thương hiệu còn lại tiếp tục duy trì mức giá hôm qua.

Giá lúa

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước

- Nếp 3 tháng (tươi)

kg

7.900 - 8.200

-100

- Nếp Long An (tươi)

kg

7.800 - 8.000

-

- Nếp đùm 3 tháng (khô)

kg

-

-

- Nếp Long An (khô)

kg

-

-

- Lúa IR 50404

kg

7.400 - 7.600

-

- Lúa Đài thơm 8

kg

7.900 - 8.000

-100

- Lúa OM 5451

kg

7.600 - 7.800

-

- Lúa OM 18

kg

7.900 - 8.100

-

- Nàng Hoa 9

kg

7.700 - 7.900

-

- Lúa OM 380

Kg

7.500 - 7.600

-

- Lúa Nhật

kg

7.800 - 8.000

-

- Lúa IR 50404 (khô)

kg

-

-

- Lúa Nàng Nhen (khô)

kg

-

-

Giá gạo

ĐVT

Giá bán tại chợ (đồng)

Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước

- Nếp ruột

kg

16.000 - 18.000

-

- Gạo thường

kg

15.500 - 16.500

+500

- Gạo Nàng Nhen

kg

26.000

-

- Gạo thơm thái hạt dài

kg

19.000 - 20.000

-

- Gạo thơm Jasmine

kg

17.500 - 19.000

-

- Gạo Hương Lài

kg

21.000

-

- Gạo trắng thông dụng

kg

17.000

-

- Gạo Nàng Hoa

kg

19.500

-

- Gạo Sóc thường

kg

18.000 - 19.000

-

- Gạo Sóc Thái

kg

19.500

-

- Gạo thơm Đài Loan

kg

20.000

-

- Gạo Nhật

kg

22.000

-

- Cám

kg

9.000 - 10.000

-

Nguồn: Vinanet/VITIC