Dữ liệu không cung cấp phân tích về nguồn gốc của hàng nhập khẩu. Dữ liệu về nhập khẩu đậu tương trong tháng 6 đã được công bố vào đầu tháng 7.     Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo Reuters)