Thuế suất hiện hành sẽ được duy trì đối với hơn một nửa số dòng thuế bao gồm nhiều sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp khác nhau với mức thuế áp dụng tương đối thấp, đặc biệt đối với nguyên liệu thô và nguyên liệu đầu vào trung gian sử dụng trong sản xuất.
Chương trình này đảm bảo khả năng tiếp cận và khả năng chi trả cho các mặt hàng thiết yếu đồng thời cân bằng lợi ích của người tiêu dùng và nhà chăn nuôi địa phương.
Giảm thuế đối với ngô, thịt lợn và thịt lóc xương bằng máy theo Sắc lệnh số 50, năm 2023 và được duy trì đến năm 2028 để đảm bảo nguồn cung ổn định các mặt hàng này, giúp kiểm soát lạm phát, thúc đẩy ổn định chính sách và lập kế hoạch đầu tư, đồng thời tăng cường an ninh lương thực. Hơn nữa, Hội đồng NEDA vẫn duy trì mức thuế quan đối với nhiều sản phẩm nông nghiệp khác bao gồm thức ăn hoàn chỉnh và chế phẩm thức ăn chăn nuôi. Tổng thống sẽ ban hành sắc lệnh để thực hiện chương trình thuế quan mới này. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333