Trung Quốc là nước sản xuất đất hiếm hàng đầu thế giới, vật liệu được sử dụng trong nhiều lĩnh vực từ điện tử tiêu dùng cho đến thiết bị quân sự. Hạn ngạch sản xuất đất hiếm được nước này theo dõi chặt chẽ và thường được ban hành hai lần một năm.

Hạn ngạch sản lượng khai thác đất hiếm năm 2022 đã được đặt ở mức 210.000 tấn, tăng 25% so với 168.000 tấn vào năm 2021.

Trong đó bao gồm hạn ngạch 100.800 tấn trong đợt đầu tiên vào tháng 1 và hạn ngạch 109.200 tấn trong đợt thứ hai, theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) và Bộ Tài nguyên.

Trung Quốc đã tăng hạn ngạch hàng năm trong 5 năm liên tiếp.

Hạn ngạch đất hiếm tinh luyện được đặt ở mức 202.000 tấn, tăng 24,7% so với 162.000 tấn của năm 2021. 

Trong đó bao gồm 97.200 tấn trong đợt đầu và 104.800 tấn trong đợt thứ hai. 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo Reuters)