Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London giảm 0,2% xuống 9.029 USD/tấn, trong khi hợp đồng đồng giao tháng 9 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 2,3% xuống 67.300 CNY (tương đương 10.364,37 USD)/tấn.
Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong chín tháng so với đồng euro và các đồng tiền của Australia và New Zealand.
Giá nikel được giao dịch trên sàn London giảm 0,6% xuống 18.775 USD/tấn, giá chì tăng 0,4% lên 2.298,50 USD/tấn và giá thiếc tăng 0,5% lên 35.565 USD/tấn.
Giá nhôm được giao dịch trên sàn Thượng Hải giảm 1,6% xuống 19.989 CNY/tấn, giá nikel giảm 2,4% xuống 140.770 CNY/tấn, giá kẽm giảm 1% xuống 22.440 CNY/tấn trong khi giá chì tăng 0,8% lên 15.445 CNY/tấn.
Giá đồng tại Yangshan tăng lên 82 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 8 năm 2020 và tăng gần 4 lần so với mức thấp nhất năm 2021 là 21 USD đạt được vào tháng 6, cho thấy nhu cầu nhập khẩu kim loại này vào thị trường tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc được cải thiện.

 

Bảng giá giao dịch tương lai của một số kim loại trên Sàn Thượng Hải (Đơn vị: CNY/tấn).

Tên loại

Kỳ hạn

Ngày 19/8

Chênh lệch so với ngày hôm qua

Giá thép

Giao tháng 1/2022

5.025

-194

Giá đồng

Giao tháng 9/2021

67.290

-1.620

Giá kẽm

Giao tháng 10/2021

22.455

-195

Giá nikel

Giao tháng 9/2021

140.890

-3.340

Giá bạc

Giao tháng 12/2021

5.010

-100

 

 

Nguồn: VITIC/Reuters