Báo cáo kinh tế - xã hội vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy sản xuất công nghiệp quý II vừa qua tăng trưởng khá, với tốc độ giá trị tăng thêm ước tăng 9,87% so với cùng kỳ năm trước, nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi.

chi-so-san-xuat-toan-nganh-con-3660-8239

Ảnh: Tổng cục Thống kê.
Tính chung nửa đầu năm, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp ước tăng 8,48% so với cùng kỳ 2021.
Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,66%, đóng góp 2,58 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%, đóng góp 0,24 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,51%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 2,28%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm trong mức tăng chung.
Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy chỉ số sản xuất một số ngành trọng điểm thuộc ngành công nghiệp cấp II trong 6 tháng vừa qua tăng cao so với cùng kỳ năm trước, trong đó, sản xuất trang phục tăng mạnh nhất (hơn 23%), tiếp đến là sản xuất thiết bị điện (tăng hơn 22%) và sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (tăng gần 18%).
Trong khi đó, một số ngành có chỉ số sản xuất giảm gồm sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị (giảm gần 11%); sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (giảm 8,5%); thoát nước và xử lý nước thải (giảm 2%).
Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 6 tháng ghi nhận chỉ số sản xuất tăng cao nhất so với cùng kỳ năm trước có thể kể đến như linh kiện điện thoại (tăng hơn 22%); bia (tăng hơn 14%) và phân ure (tăng gần 14%).
Ngoài ra, tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo nửa đầu năm là 78%, thấp hơn con số 92% của cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: ndh.vn