Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 26.829 – 27.307 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.885 – 28.383 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Sacombank có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 10 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 9 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá so với hôm qua và ở chiều bán ra tất cả các ngân hàng đều tăng giá.
Ngân hàng Seabank tăng 69 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 27.100 – 28.230 VND/Euro. Ngân hàng MB tăng 69 đồng giá mua và tăng 64 đồng giá bán lên mức 26.952 – 28.320 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 82 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 26.967 - 28.060 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu giảm 42 đồng giá mua nhưng tăng 68 đồng giá bán lên mức 26.960 – 27.885 VND/Euro.
Giá Euro tự do niêm yết ở mức mua vào 27.627 đồng/USD (tăng 93 đồng so với hôm qua) và bán ra 27.733 đồng/USD (tăng 89 đồng).

 

Tỷ giá Euro ngày 15/5/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 15/5/2024 tăng trên toàn hệ thống ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 15/5/2024

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC