Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.775 – 26.060 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.707 – 27.192 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Seabank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 6 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua và ở chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Seabank tăng 150 đồng giá mua và tăng 141 đồng giá bán lên mức 26.019 – 27.149 VND/Euro. Ngân hàng MB tăng 9 đồng giá mua và tăng 352 đồng giá bán lên mức 25.847 – 27.192 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 227 đồng giá mua và tăng 61 đồng giá bán lên mức 25.805 - 26.939 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 36 đồng giá mua nhưng giảm 69 đồng giá bán xuống mức 26.050 – 26.707 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 26.497 – 26.598 VND/EUR, tăng 37 đồng giá mua và tăng 8 đồng giá bán so với cuối tuần qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0905 USD/EUR, giảm 0,0183% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 20/11/2023

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 20/11/2023 tại đa số ngân hàng tăng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 20/11/2023

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC