Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 26.928 – 27.386 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 28.026 – 28.442 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Sacombank có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng HSBC có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 10 ngân hàng Thương mại lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra đều có 3 ngân hàng tăng giá và 7 ngân hàng giảm giá so với hôm qua.
Ngân hàng Seabank giảm 40 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 27.197 – 28.327 VND/Euro. Ngân hàng MB giảm 14 đồng giá mua và giảm 8 đồng giá bán xuống mức 27.045 – 28.418 VND/Euro. Ngân hàng VPBank giảm 38 đồng giá mua và giảm 25 đồng giá bán xuống mức 27.069 - 28.176 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 37 đồng giá mua và tăng 50 đồng giá bán lên mức 27.107 – 28.160 VND/Euro.
Giá Euro tự do niêm yết ở mức mua vào 27.624 đồng/USD và bán ra 27.724 đồng/USD (giảm 333 đồng so với hôm qua cả 2 chiều mua bán).

 

Tỷ giá Euro ngày 21/5/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 21/5/2024 giảm tại hầu hết các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/5/2024

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC