Theo ông Dong Lijuan – chuyên gia cấp cao của NBS, chỉ số CPI tháng 5/2022 giảm 0,2% so với tháng 4/2022 do kiểm soát COVID-19 hiệu quả và đủ nguồn cung hàng tiêu dùng.
Giá thực phẩm đã đảo chiều, từ mức tăng 0,9% trong tháng 4/2022 xuống mức giảm 1,3% trong tháng 5/2022, làm lạm phát tiêu dùng tháng 5/2022 giảm khoảng 0,24%. Cụ thể, giá thịt lợn, loại thịt chủ yếu ở Trung Quốc đã tăng 5,2% trong tháng 5/2022 so với tháng trước. Ông Dong cho biết, sản xuất thịt lợn đã dần dần ổn định và nhà nước vẫn tiếp tục dự trữ thịt lợn. Tuy nhiên, giá thịt lợn tháng 5/2022 vẫn giảm 21,1% so với tháng 5/2021 và giảm 12,2% so với tháng 4/2022.
Giá phi thực phẩm tháng 5/2022 tăng 2,1% so với tháng 5/2021 và tăng 2,2% so với tháng 4/2022. Giá xăng, dầu diesel và khí gas lần lượt tăng 27,6%, 30,1% và 26,9% so với tháng 5/2021.
Dữ liệu cũng cho thấy chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc tháng 5/2022 đã tăng 6,4% so với tháng 5/2021. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/english.www.gov.cn