Hơn 30 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu trong nửa đầu tháng 7

Biểu đồ: T.Bình.
Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 7 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/7 đạt 403,11 tỷ USD, tăng 16,7%, tương ứng tăng 57,66 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.
Kỳ 1 tháng 7, cán cân thương mại thâm hụt 2,01 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/7, cán cân thương mại thâm hụt 955 triệu USD.
Kỳ 1 tháng 7, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 14,29 tỷ USD, giảm 19,5% (tương ứng giảm 3,47 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 6/2022.
Các nhóm hàng giảm mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,41 tỷ USD, tương ứng giảm 45,9%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 682 triệu USD, tương ứng giảm 26,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 274 triệu USD, tương ứng giảm 13%; sắt thép các loại giảm 193 triệu USD, tương ứng giảm 44%...
Từ đầu năm đến hết 15/7, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 201,08 tỷ USD, tăng 17,4% tương ứng tăng 29,86 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.
Các nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 4,83 tỷ USD, tương ứng tăng 26,2%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 4,8 tỷ USD, tương ứng tăng 18%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,98 tỷ USD, tương ứng tăng 15,7%; hàng dệt may tăng 3,38 tỷ USD, tương ứng tăng 19,9%... Nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 7 đạt 16,3 tỷ USD, tăng 4,5% (tương ứng tăng 699 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 6/2022.
Kim ngạch nhập khẩu tăng chủ yếu ở một số nhóm hàng: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 465 triệu USD, tương ứng tăng 13,8%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 164 triệu USD, tương ứng tăng 23,9%...
Tuy nhiên một số nhóm hàng giảm như: sắt thép các loại giảm 136 triệu USD, tương ứng giảm 20,6%; than các loại giảm 106 triệu USD, tương ứng giảm 20,5%; phế liệu sắt thép giảm 105 triệu USD, tương ứng giảm 68,1%...
Từ đầu năm đến hết 15/7, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 202,03 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 27,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.
Các nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 10,48 tỷ USD, tương ứng tăng 28,7%; xăng dầu các loại tăng 3,1 tỷ USD, tương ứng tăng 131,8%; than các loại tăng 2,73 tỷ USD, tương ứng tăng 136,6%...

Nguồn: Haiquanonline