Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 242 tỷ USD

Biểu đồ: T.Bình.
Theo thông tin Tổng cục Hải quan công bố hôm nay (9/5), tháng 4, xuất khẩu cả nước đạt 33,32 tỷ USD, giảm 4% so với tháng trước.
Trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 24,23 tỷ USD, giảm 6,2% cao hơn mức giảm bình quân chung của cả nước.
Tháng 4 có tới 8 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: điện thoại, máy vi tính, máy móc, dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, sắt thép, thủy sản.
Dù vậy, nhìn chung các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đều bị sụt giảm kim ngạch hoặc chỉ tăng nhẹ so với tháng trước.
Lũy kế hết tháng 4 kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 16,5%), đạt 122,48 tỷ USD.
Hết tháng 4 có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên gồm: điện thoại đạt 20,66 tỷ USD, tăng 13,7%; máy vi tính đạt 17,7 tỷ USD, tăng 11,2%; máy móc đạt 13,68%, tăng 12,1%; dệt may đạt 11,83%, tăng 22,2%.
Chiều ngược lại, tháng 4 kim ngạch nhập khẩu đạt 32,47 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng nước ta chi 119,95 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế hết tháng 4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 242,43 tỷ USD.
Tháng 4, cán cân thương mại thặng dư khoảng 850 triệu USD, tính chung trong 4 tháng Việt Nam xuất siêu 2,53 tỷ USD. 

Nguồn: Haiquanonline