Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 72 tỷ USD, xuất siêu gần 1,7 tỷ USD

Biểu đồ: T.Bình.
Theo thống kê sơ bộ được Tổng cục Hải quan công bố chiều nay (20/2), nửa đầu tháng 2 (1-15/2), kim ngạch xuất khẩu đạt 13,44 tỷ USD.
4 nhóm hàng xuất khẩu “tỷ đô” trong kỳ này là: điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may. Với kết quả trên, tổng kim ngạch xuất khẩu tính từ đầu năm đến 15/2 đạt 37 tỷ USD, giảm 3,75 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 12,38 tỷ USD. Trong đó, 2 nhóm hàng lón nhất với kim ngạch “tỷ đô” là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Tính chung từ đầu năm đến 15/2, kim ngạch nhập khẩu đạt 35,32 tỷ USD. Như vậy, từ đầu năm đến 15/2, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 72,32 tỷ USD. Cán cân thương mại thặng dư với con số xuất siêu 1,68 tỷ USD.
Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt con số kỷ lục 730,2 tỷ USD, tính bình quân đạt gần 61 tỷ USD/tháng, đây là những con số đầy thách thức cho mục tiêu tăng trưởng trong năm 2023, nhất là bối cảnh khởi đầu năm mới hoạt động này diễn ra khá trầm lắng. 

Nguồn: Haiquanonline