Vietcombank tăng 259,17 đồng ở giá mua và tăng 270,23 đồng ở giá bán lên mức 26.573 – 27.706 VND/GBP; VPbank tăng 241 đồng giá mua và tăng 234 đồng giá bán lên mức 26.807 – 27.593 VND/GBP; Ngân hàng MB tăng 309 đồng giá mua và tăng 355 đồng giá bán lên mức 26.680 – 27.852 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á tăng 220 đồng giá mua và tăng 200 đồng giá bán lên mức 26.960 – 27.520 VND/GBP. Ngân hàng Sacombank tăng 280 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 26.948 – 27.619 VND/GBP
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.573 – 26.960 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.520 – 27.917 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất vừa có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 27.298,45 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 06/9/2022

ĐVT: đồng

 

Tỷ giá Bảng Anh ngày 06/9/2022 tăng trên toàn hệ thống ngân hàng

 

Nguồn: Vinanet/VITIC