Theo khảo sát tại 4 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giữ nguyên giá và 3 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua; ở chiều bán ra thì tất cả 4 ngân hàng đều giảm giá.
Vietcombank giảm 416,97 đồng ở giá mua và giảm 434,83 đồng ở giá bán xuống mức 26.269 – 27.389 VND/GBP; VPbank giảm 339 đồng giá mua và giảm 703 đồng giá bán xuống mức 26.469 – 27.255 VND/GBP; Ngân hàng MB giảm 284 đồng giá mua và giảm 279 đồng giá bán xuống mức 26.371 – 27.497 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á giữ nguyên giá mua nhưng giảm 366 đồng giá bán xuống mức 26.670 – 27.260 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.269 – 26.670 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.255 – 27.497 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và ngân hàng VPBank có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 27.048,82 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 05/9/2022

ĐVT: đồng

 

Tỷ giá Bảng Anh ngày 05/9/2022 tiếp tục giảm ngày đầu tuần

Nguồn: Vinanet/VITIC