Theo khảo sát tại 5 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào chỉ có 1 ngân hàng tăng giá, còn lại 4 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua; ở chiều bán ra thì tất cả các ngân hàng đều giảm giá.
Vietcombank giảm 442,68 đồng ở giá mua và giảm 461,62 đồng ở giá bán; VPBank giảm 363 đồng giá mua và giảm 694 đồng giá bán; Ngân hàng Đông Á tăng 28,19 đồng giá mua nhưng giảm 488 đồng giá bán. Ngân hàng Quân đội giảm 315 đồng giá mua và giảm 375 đồng giá bán.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 27.746 – 28.190 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 28.680 – 29.014 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất vừa có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 28.455,36 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 13/6/2022

ĐVT: đồng

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC