Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giảm giá so với hôm qua; ở chiều bán ra thì có 1 ngân hàng tăng giá và 7 ngân hàng giảm giá.
Vietcombank giảm 118,56 đồng giá mua và giảm 123,7 đồng giá bán xuống mức 26.393 – 27.518 VND/GBP; VPbank giảm 101 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 26.619 – 27.411 VND/GBP; Ngân hàng MB giảm 3.371 đồng giá mua và giảm 2.757 đồng giá bán xuống mức 26.469 – 27.583 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á giảm 200 đồng giá mua và giảm 210 đồng giá bán xuống mức 26.720 – 27.260 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.393 – 26.758 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.260 – 27.640 VND/GBP. Trong đó, là ngân hàng Sacombank có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và ngân hàng Đông Á có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 26.923,68 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 16/9/2022

                                                                                                 ĐVT: đồng 

Tỷ giá Bảng Anh ngày 16/9/2022 tại hầu hết các ngân hàng sụt giảm

Nguồn: Vinanet/VITIC