Theo khảo sát tại 9 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá, 6 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng không đổi so với hôm qua; ở chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 7 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng không đổi .
Vietcombank giảm 139,26 đồng ở giá mua và giảm 145,21 đồng ở giá bán; VPbank giảm 252 đồng giá mua và giảm 627 đồng giá bán; Ngân hàng Đông Á giảm 170 đồng giá mua và giảm 180 đồng giá bán.
Agribank tăng 28,174 đồng giá mua nhưng giảm 239 đồng giá bán; BIDV giảm 308 đồng giá mua nhưng tăng 239 đồng giá bán.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 27.916 – 28.380 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 28.870 – 29.253 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất vừa có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 28.673,47 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 29/4/2022

ĐVT: đồng

Tỷ giá Bảng Anh ngày 29/4/2022 giảm 3 phiên liên tiếp

 

Nguồn: Vinanet/VITIC