Hiện, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 23.614 – 24.040 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 24.419 – 25.050 VND/Euro. Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 10 ngân hàng lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra đều có 4 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua.

Tỷ giá Euro ngày 12/5/2022

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/5/2022

ĐVT: VND 

Nguồn: Vinanet/VITIC