Ngân hàng VPBank tăng 160 đồng giá mua và tăng 154 đồng giá bán lên mức 23.588 –24.433 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 82 đồng giá mua và tăng 73 đồng giá bán lên mức 23.723 – 24.187 VND/Euro.
Ngân hàng Đông Á giảm 30 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 23.710 – 24.20 VND/Euro. Vietcombank tăng 42,95 đồng chiều mua và tăng 45,31 đồng chiều bán xuống mức 23.360 – 24.666 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Á Châu là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 9 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua; ở chiều bán ra có 8 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 24.127,40 VND/EUR.

 

Tỷ giá Euro ngày 21/10/2022

 ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 21/10/2022 tăng trở lại

Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/10/2022

ĐVT: VND 

Nguồn: Vinanet/VITIC