Theo khảo sát tại 7 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 5 ngân hàng giảm giá 1 ngân hàng không đổi so với hôm qua; ở chiều bán ra thì tất cả 7 ngân hàng đều giảm giá. Trong đó, ngân hàng Đông Á có giá mua GBP cao nhất, và ngân hàng VP Bank có giá bán thấp nhất.
Vietcombank giảm 183,37 đồng giá mua và giảm 191,21 đồng giá bán xuống mức 26.749 – 27.888 VND/GBP; VPbank giảm 321 đồng giá mua và giảm 319 đồng giá bán xuống mức 26.952 – 27.749 VND/GBP; Ngân hàng Vietinbank tăng 73 đồng giá mua nhưng giảm 72 đồng giá bán xuống mức 27.157 – 28.167 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á giảm 140 đồng giá mua và giảm 120 đồng giá bán xuống mức 27.220 – 27.840 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.749 – 27.220 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.749 – 28.176 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và ngân hàng VP Bank có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 27.466,54 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 20/10/2022

ĐVT: đồng

Tỷ giá Bảng Anh ngày 20/10/2022 giảm tại hầu hết các ngân hàng

Nguồn: Vinanet/VITIC