Ngân hàng VPBank giảm 192 đồng giá mua và giảm 186 đồng giá bán xuống mức 23.428 –24.279 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu giảm 186 đồng giá mua và giảm 180 đồng giá bán xuống mức 23.641 – 24.114 VND/Euro.
Ngân hàng Đông Á giảm 90 đồng giá mua và giảm 70 đồng giá bán xuống mức 23.740 – 24.290 VND/Euro. Vietcombank giảm 171,81 đồng chiều mua và giảm 181,51 đồng chiều bán xuống mức 23.298 – 24.601 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 7 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua; ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 23.988,77 VND/EUR.

Tỷ giá Euro ngày 20/10/2022

 ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 20/10/2022 quay đầu giảm

Tỷ giá ngoại tệ ngày 20/10/2022

ĐVT: VND 

Nguồn: Vinanet/VITIC