Ngân hàng VPBank tăng 100 đồng giá mua và tăng 99 đồng giá bán lên mức 23.620 –24.465 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 132 đồng giá mua và tăng 124 đồng giá bán lên mức 23.827 – 24.294 VND/Euro.
Ngân hàng Đông Á tăng 70 đồng giá mua và tăng 80 đồng giá bán lên mức 23.840 – 24.370 VND/Euro. Vietcombank tăng 115,08 đồng chiều mua và tăng 121,35 đồng chiều bán lên mức 23.523 – 24.838 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua; ở chiều bán ra thì tất cả các ngân hàng đều tăng giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 24.075,07 VND/EUR.

Tỷ giá Euro ngày 19/10/2022

 ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 19/10/2022 tiếp tục tăng tại tất cả các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/10/2022

ĐVT: VND 

Nguồn: Vinanet/VITIC