Theo khảo sát tại 7 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng không đổi so với hôm qua; ở chiều bán ra thì tất cả 7 ngân hàng đều tăng giá. Trong đó, ngân hàng Đông Á có giá mua GBP cao nhất, và ngân hàng VP Bank có giá bán thấp nhất.
Vietcombank tăng 262,91 đồng giá mua và tăng 273,99 đồng giá bán lên mức 26.934 – 27.410 VND/GBP; VPbank tăng 256 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 27.119 – 27.910 VND/GBP; Ngân hàng Vietinbank tăng 281 đồng giá mua và tăng 627 đồng giá bán lên mức 27.270 – 28.280 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á tăng 390 đồng giá mua và tăng 370 đồng giá bán lên mức 27.410 – 28.010 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.544 – 27.030 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.549 – 27.983 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và ngân hàng VP Bank có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 27.664,56 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 18/10/2022

                                                                                                ĐVT: đồng 

Tỷ giá Bảng Anh ngày 18/10/2022 tại tất cả các ngân hàng cùng tăng

Nguồn: Vinanet/VITIC