Theo khảo sát tại 7 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng không đổi so với hôm qua; ở chiều bán ra thì tất cả 7 ngân hàng đều tăng giá. Trong đó, ngân hàng Đông Á có giá mua GBP cao nhất, và ngân hàng VP Bank có giá bán thấp nhất.
Vietcombank tăng 189,12 đồng giá mua và tăng 196,99 đồng giá bán lên mức 27.095 – 28.249 VND/GBP; VPbank tăng 158 đồng giá mua và tăng 160 đồng giá bán lên mức 27.273 – 28.068 VND/GBP; Ngân hàng Vietinbank không đổi giá mua và tăng 86 đồng giá bán lên mức 27.231 – 28.241 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á tăng 140 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 27.450 – 28.050 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 27.080 – 27.450 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 28.050 – 28.249 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất vừa có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 27.609,78 VND/GBP. 

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 19/10/2022

ĐVT: đồng

Tỷ giá Bảng Anh ngày 19/10/2022 tăng liên tiếp

 

Nguồn: Vinanet/VITIC