Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.348 – 25.690 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.303 – 26.777 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng Agribank có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 6 ngân hàng Thương mại lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra đều có 2 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua.
Ngân hàng Vietcombank giảm 261,67 đồng giá mua và giảm 265,32 đồng giá bán xuống mức 25.348 – 26.777 VND/Euro. Ngân hàng Đông Á giảm 230 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 25.690 – 26.340 VND/Euro. Ngân hàng VP Bank giảm 319 đồng giá mua và giảm 320 đồng giá bán xuống mức 25.406 - 26.548 VND/Euro.
Ngân hàng Vietinbank tăng 433 đồng chiều mua và tăng 268 đồng bán ra lên mức 25.591 – 26.726 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 25.950,85 – 26.060,31 VND/EUR, tăng 18,93 đồng giá mua nhưng giảm 11,65 đồng giá bán so với cuối tuần qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,079 USD/EUR, giảm 0,0371% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 5/9/2023

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 5/9/2023 giảm tại hầu hết các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/9/2023

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC