Thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6 (từ ngày 16-31/6) đạt 20,96 tỷ USD, tăng 5,5% (tương ứng tăng 1,09 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6/2019.
Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 6 giúp đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu (XNK) cả nước trong 6 tháng đầu năm đạt gần 243,48 tỷ USD, tăng 8%, tương ứng tăng 18,1 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.
Trong đó, tổng trị giá XNK của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 153,87 tỷ USD, tăng 6% (tương ứng tăng 8,67 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 89,61 tỷ USD, tăng 11,8% (tương ứng tăng 9,43 tỷ USD). Đáng chú ý, kỳ 2 tháng 6, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,5 tỷ USD đưa mức xuất siêu cả nước trong 6 tháng đầu năm lên 1,59 tỷ USD.
Cụ thể về xuất khẩu, tổng trị giá trong kỳ 2 tháng 6 đạt 11,23 tỷ USD, tăng 10,4% so với 15 ngày đầu tháng 6/2019.
Các nhóm hàng tăng mạnh như: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 353 triệu USD, tương ứng 20,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 116 triệu USD, tương ứng 8,1%; dệt may tăng 79 triệu USD, tương ứng 5,6%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 77 triệu USD, tương ứng 66,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 45 triệu USD, tương ứng 6,6%...
Hết tháng 6, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 122,53 tỷ USD, tăng 7,2% tương ứng 8,21 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, doanh nghiệp FDI đóng góp 84,45 tỷ USD, tăng 5,5% (tương ứng tăng 4,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 68,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
Về nhập khẩu, tổng trị giá trong kỳ 2 tháng 6 đạt 9,73 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4% (tương ứng tăng 39 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng này.
Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tăng so với kỳ 1 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: Điện thoại các loại tăng 115 triệu USD, tương ứng 27,2 %; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 45 triệu USD, tương ứng 35,1%; xăng dầu các loại tăng 36 triệu USD, tương ứng 26,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 30 triệu USD, tương ứng 2,1%...
Mặt khác, dữ liệu của Tổng cục Hải quan ghi nhận một số mặt hàng nhập khẩu biến động giảm như: Vải các loại giảm 34%, tương ứng giảm 6%; phế liệu sắt thép giảm 32 triệu USD, tương ứng giảm 39,4%; bông các loại giảm 28 triệu USD, tương ứng giảm 19,3%...
Hết tháng 6, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 120,94 tỷ USD, tăng 8,9%, tương ứng 9,88 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.
Trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 69,41 tỷ USD, tăng 6,5% (tương ứng 4,26 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 57,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.
Nguồn: Baohaiquan.vn