Báo cáo tháng 5/2021 về chi tiết nguồn cung dầu của các nước trong khối OPEC
Sản lượng dầu thô của 13 quốc gia OPEC trong tháng 4/2021 tăng 0,03 triệu thùng/ngày so với tháng trước đó, đạt trung bình 25,08 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu thô tăng chủ yếu tại Nigeria, Iran và Saudi Arabia, trong khi sản lượng giảm mạnh tại Venezuela, Libya và Angola.
Sản lượng dầu thô của Nigeria trong tháng 4/2021 tăng lên 1,54 triệu thùng/ngày. Tỷ trọng dầu thô OPEC trong tổng sản lượng toàn cầu tăng 0,1% trong tháng 4/2021 so với tháng liền trước lên 27%.
Sản lượng dầu thô của 13 nước OPEC
ĐVT: Nghìn thùng/ngày (trung bình)

Nguồn: OPEC

Nguồn cung của khu vực ngoài OPEC
Sản lượng dầu mỏ của khu vực ngoài OPEC trong tháng 3/2021 (gồm NGL của OPEC) tăng 0,93 triệu thùng/ngày so với tháng liền kề trước đó, đạt trung bình 93,23 triệu thùng/ngày. Sản lượng tăng chủ yếu ở Mỹ do sản lượng phục hồi sau khi sụt giảm nghiêm trọng trong tháng 2.
Mỹ: Triển vọng giá dầu tích cực khiến nhiều công ty dầu lửa của Mỹ tăng số giàn khoan hoạt động. Theo số liệu từ công ty dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes, trong tuần kết thúc vào ngày 21/5, số giàn khoan dầu khí hoạt động ở Mỹ - một chỉ báo về sản lượng dầu tương lai - tăng thêm 2 giàn, lên mức 455 giàn, con số cao nhất kể từ tháng 4/2020.
Canada: Sản lượng dầu mỏ của Canada trong tháng 3/2021 tăng 0,09 triệu thùng/ngày so với tháng liền trước, đạt trung bình 5,52 triệu thùng/ngày.
Sản lượng dầu thô tổng hợp trong tháng 3/2021 giảm từ mức đỉnh vào tháng 12/2020 ở mức 1,35 triệu thùng/ngày xuống mức trung bình 1,19 triệu thùng/ngày. Sản lượng nhựa đường tăng 0,13 triệu thùng/ngày, đạt 1,94 triệu thùng/ngày vào tháng 3/2021. Sản lượng dầu thô truyền thống trong tháng 3/2021 giảm xuống 1,22 triệu thùng/ngày. Sản lượng NGL đạt 1,16 triệu thùng/ngày, giảm nhẹ 20 nghìn thùng/ngày so với tháng 2/2021.
Dự kiến nguồn cung dầu của Canada trong quý 2 năm 2021 sẽ giảm 0,4 triệu thùng/ngày so với quý 1 năm 2021, do công việc bảo dưỡng. Trong năm 2021, nguồn cung được dự báo sẽ tăng 0,28 triệu thùng/ngày so với năm 2020, đạt trung bình 5,46 triệu thùng/ngày.
Nga: Sản lượng dầu mỏ của Nga trong tháng 3/2021 tăng 0,21 triệu thùng/ngày so với tháng trước, đạt trung bình 10,76 triệu thùng/ngày, tăng 0,06 triệu thùng/ngày so với tháng 4/2020. Dự báo trong quý II/2021 sản lượng đạt mức 10,66 triệu thùng/ngày và cả năm 2021 đạt trung bình 10,61 triệu thùng/ngày.
Na Uy: Sản lượng dầu mỏ của Na Uy trong tháng 3/2021 giảm 0,02 triệu thùng/ngày so với tháng trước, đạt 2,09 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu thô giảm 7 nghìn thùng/ngày xuống mức trung bình 1,78 triệu thùng/ngày, cao hơn 0,08 triệu thùng/ngày so với tháng 3/2020. Sản lượng NGL và khí ngưng tụ giảm 4 nghìn thùng/ngày trong tháng 3/2021 so với tháng liền trước, đạt 310 nghìn thùng/ngày.
Brazil: Sản lượng dầu thô của Brazil trong tháng 3/2021 tăng 25 nghìn thùng/ngày so với tháng liền trước, đạt trung bình 2,84 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu thô dự kiến sẽ đạt 2,96 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2021 và sẽ tăng trong quý II/2021 do các mỏ Atapu, Berbigao and Sururu được nâng cấp.
Tổng sản lượng nhiên liệu lỏng của Brazil gồm cả nhiên liệu sinh học tăng 0,03 triệu thùng/ngày đạt trung bình 3,56 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2021. Năm 2021 sản lượng nhiên liệu lỏng dự báo sẽ tăng 0,13 triệu thùng/ngày.
Trung Quốc: Sản lượng dầu thô của Trung Quốc trong tháng 3/2021 tăng 84 nghìn thùng/ngày so với tháng trước, đạt trung bình 4,02 triệu thùng/ngày, tăng 0,12 triệu thùng/ngày so với tháng 3/2020. Sản lượng dầu mỏ tháng 3/2021 tăng 0,09 triệu thùng/ngày so với tháng liền trước, đạt 4,28 triệu thùng/ngày. Dự báo năm 2021, sản lượng dầu mỏ sẽ tăng 0,09 triệu thùng/ngày so với năm 2021.
Năm 2020 Trung Quốc là một trong số ít quốc gia cho thấy nguồn cung dầu tăng 0,07 triệu thùng/ngày so với năm 2019, bất chấp đại dịch Covid-19.
Mỹ: Sản lượng dầu thô của Mỹ năm 2021 được dự báo giảm 0,28 triệu thùng/ngày so với năm 2020, xuống mức trung bình 11,04 triệu thùng/ngày. Sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ dự báo năm 2021 sẽ tăng 0,10 triệu thùng/ngày lên mức trung bình 5,26 triệu thùng/ngày.
Lượng dầu thô trên đất liền dự kiến giảm 0,05 triệu thùng/ngày xuống trung bình 2,29 triệu thùng/ngày.
Nguồn cung dầu mỏ của Nga (chủ yếu do điều chỉnh sản xuất dầu thô cho năm 2021) được điều chỉnh tăng 0,01 triệu thùng/ngày so với năm trước, đạt trung bình 10,60 triệu thùng/ngày.
Dự báo nguồn cung của các nước ngoài OPEC năm 2021
ĐVT: triệu thùng/ngày

Nguồn: OPEC

Nhu cầu
Nhu cầu dầu toàn cầu trong quý 1/2021 giảm 0,06 triệu thùng/ngày so với quý I/2020, xuống trung bình 93,43 triệu thùng/ngày.
Nhu cầu dầu ở châu Mỹ giảm 1,51 triệu thùng/ngày trong quý 1/2021, xuống trung bình 23,84 triệu thùng/ngày. Tại Châu Phi nhu cầu dầu tăng 0,04 triệu thùng/ngày trong quý 1/2021 so với cùng quý năm 2020, đạt 4,41 triệu thùng/ngày. Khu vực ngoài OECD nhu cầu dầu quý 1/2020 tăng 2,04 triệu thùng/ngày đạt trung bình 50,09 triệu thùng/ngày so với quý 1/2020 do nhu cầu tăng hơn dự kiến ở các khu vực Trung Đông và Châu Á.
Trung Quốc: Nhu cầu xăng dầu của Trung Quốc đã phục hồi từ tháng 4/2020. Trong tháng 3/2021 tăng 2,1 triệu thùng/ngày so với tháng 3/2020. Nhu cầu dầu tăng trưởng được góp phần bởi nhiên liệu bay, xăng và dầu diesel.
Nhu cầu xăng dầu của Trung Quốc
ĐVT: Triệu thùng/ngày (trung bình)

Nguồn: OPEC
Tại Trung Quốc, nhu cầu dầu mỏ được dự báo sẽ tăng trưởng trong năm 2021 do hoạt động kinh tế phục hồi. Các ngành kinh tế chính được dự đoán sẽ phục hồi tích cực do các ngành giao thông vận tải, hóa dầu và công nghiệp. Ước tính nhu cầu dầu cho năm 2021 dựa trên nhu cầu xăng tăng so với cùng kỳ năm trước do sự phát triển của nền kinh tế, doanh số bán xe tăng so với năm 2020. Nhu cầu diesel cũng được dự đoán sẽ tăng trưởng tích cực vào năm 2021, do sự phát triển trong hoạt động công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp. Hơn nữa, nhu cầu đối với LPG và naphtha được dự đoán sẽ ghi nhận mức tăng tích cực do hoạt động thương mại phát triển. Nhu cầu cho nhiên liệu máy bay dự báo vẫn bị ảnh hưởng bởi giao thông hàng không quốc tế đình trệ, chủ yếu do hoạt động du lịch.
Ấn Độ: Nhu cầu xăng dầu của Ấn Độ tăng 0,7 triệu thùng trong tháng 3/2021 so với tháng 3/2020, đạt 4,83 triệu thùng/ngày.
Chỉ số PMI tháng 3/2021 do IHS Markit báo cáo ghi nhận mức 55,3 điểm, giảm so với 57,8 điểm trong tháng 2/2021. Nhu cầu dầu LPG bị ảnh hưởng nhiều nhất, giảm 0,01 triệu thùng/ngày so với tháng 3/2020.
Nhu cầu dầu trong quý II/2021 của Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng do các ca nhiễm Covid-19 mới của Ấn Độ đã đạt mức cao kỷ lục. Công ty tư vấn FGE dự kiến nhu cầu xăng ở Ấn Độ sẽ giảm 100.000 thùng/ngày (bpd) trong tháng 4/2021 và hơn 170.000 thùng/ngày vào tháng 5. Nhu cầu dầu diesel khoảng 1,75 triệu thùng/ngày, có thể giảm 220.000 thùng/ngày trong tháng 4 và thêm 400.000 thùng/ngày vào tháng 5/2021.
Những biện pháp hạn chế trong giao thông vận tải do Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu nhiên liệu dầu mỏ, sụt giảm mạnh trong các hoạt động hàng không là nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu máy bay.
Nhu cầu xăng dầu của Ấn Độ
ĐVT: Triệu thùng/ngày (trung bình)

OECD Châu Âu: Nhu cầu xăng dầu tại Châu Âu giảm mạnh. Nhu cầu dầu giảm 1,22 triệu thùng/ngày trong quý I/2021, xuống mức 12,12 triệu thùng. Những biện pháp hạn chế do Covid-19 đã tác động đến nhu cầu vận tải lĩnh vực hàng không. Nhu cầu sụt giảm chủ yếu ở các nền kinh tế tiêu thụ lớn như Đức, Pháp, Anh, Ý. Sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 buộc các Chính phủ phải đưa ra các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn lây nhiễm, ảnh hưởng đến nhu cầu. Trong đó nhu cầu đối với các sản phẩm dầu mỏ ở Đức giảm nhiều nhất, tiếp theo là Pháp, Ý.
Dự kiến nhu cầu xăng dầu sẽ tăng trưởng trong quý II/2021, tuy nhiên vẫn chưa hồi phục so với mức trước dịch Covid-19.
Nhu cầu xăng dầu của 4 nước lớn Châu Âu
(Anh, Pháp, Italy, Đức)
ĐVT: Triệu thùng/ngày (trung bình)

Nguồn: OPEC

Dự báo của OPEC: Trong năm 2021, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 6,0 triệu thùng/ngày, đạt 96,46 triệu thùng/ngày. Nhu cầu chậm hơn so với dự đoán ở châu Mỹ trong quý I/2021 và sự gia tăng các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ và Brazil đã điều chỉnh nhu cầu dầu.
Trong khu vực OECD, dự đoán nhu cầu dầu sẽ tăng 2,69 triệu thùng/ngày so với năm 2020 do nhu cầu dầu tăng đặc biệt ở khu vực OECD Mỹ- khu vực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2021. Phục hồi nhu cầu chủ yếu là nhiên liệu vận tải, xăng và sản phẩm chưng cất.
Tại khu vực ngoài OECD, nhu cầu dầu ước tính tăng 3,27 triệu thùng/ngày so với năm 2020. Nhu cầu tăng được thúc đẩy bởi Trung Quốc và các nước Châu Á khác. Kinh tế phục hồi mạnh sẽ kích thích nhu cầu nhiên liệu công nghiệp, nhu cầu nhiên liệu hóa dầu sẽ hỗ trợ tăng trưởng nhu cầu năm 2021.
Các chương trình kích thích kinh tế và nới lỏng các biện pháp Covid-19, trong bối cảnh việc triển khai tiêm chủng vắc xin được đẩy nhanh. Phần lớn những tác động kinh tế tích cực này dự báo sẽ đạt được tăng trưởng trong nửa cuối năm 2021.
Nhu cầu xăng dự đoán sẽ tăng cao nhất so với cùng kỳ năm ngoái, khi hoạt động kinh tế phục hồi trên toàn cầu và tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ được cải thiện. Nhu cầu dầu diesel dự đoán sẽ có mức tăng trưởng cao thứ 2 trong bối cảnh triển vọng kinh tế được cải thiện trong năm 2021. Các sản phẩm chưng cất sẽ được hỗ trợ phần lớn bởi nhu cầu hóa dầu mạnh ở các nước Trung Quốc, Mỹ.
Ở khu vực ngoài OECD nhiên liệu cho vận tải và công nghiệp dự đoán sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu, cùng với nguyên liệu hóa dầu, tập trung ở thị trường Trung Quốc.
Rủi ro sẽ vẫn cao trong năm 2021 do dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại ở một số nước và khu vực như Ấn Độ và nhiều nước châu Á.
Dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2021
ĐVT: triệu thùng/ngày

Nguồn: OPEC
Dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA): Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự báo tăng 5,4 triệu thùng/ngày trong năm 2021 đạt 96,4 triệu thùng/ngày. Dự báo của tháng 5 điều chỉnh giảm nhu cầu 100 nghìn thùng/ngày so với dự báo tháng trước. Điều chỉnh giảm ở châu Âu, châu Mỹ thuộc OECD và Ấn Độ.

Nguồn: VITIC/Opec