Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

72,41

+1,08

-4,17

-1,23

-6,09

Dầu Brent

USD/thùng

78,08

+1,03

-3,42

+0,02

-4,91

Xăng

USD/gallon

2,13

+0,49

-1,77

-0,01

-9,80

Khí gas

USD/MMBtu

2,64

-082

+9,43

-0,15

-27,30

 

  
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics