Nhu cầu điện tăng vọt trên toàn cầu gây rủi ro biến động thị trườngMong Quy hoạch điện VIII đáp ứng đủ nhu cầu điện cho nhân dân
Trên báo Đầu tư có bài “6 tháng, điện sản xuất và nhập khẩu tăng 3,5%”. Theo bài báo, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 133,039 tỷ kWh, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 29/6: Ngành điện nỗ lực đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, sinh hoạt
Ngành điện nỗ lực đảm bảo đáp ứng nhu cho sản xuất, sinh hoạt
Bài báo dẫn thống kê cụ thể của Bộ Công Thương, sản lượng 133,039 tỷ kWh này đã bao gồm sản lượng điện mặt trời mái nhà bán vào hệ thống. Như vậy, con số này thấp hơn 587 triệu kWh so với Quyết định 3063/QĐ-BCT (ngày 31/12/2022) về kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2022.
Tình hình cấp điện 6 tháng đầu năm 2022 được Bộ Công Thương đánh giá đã được thực hiện tốt, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân cả nước.
Bên cạnh đó, báo chí cũng phản ánh về vấn đề an toàn lưới điện truyền tải mùa nắng. Bnews có bài “Giải pháp nào vận hành an toàn lưới điện truyền tải mùa nắng nóng?”; báo Diễn đàn doanh nghiệp có bài “Tăng cường an toàn cho điện mặt trời mái nhà”; đáng chú ý trên báo Tuổi trẻ có bài “Đầu tư 4.950 tỉ đồng cáp ngầm kéo điện ra Côn Đảo, các bộ ngành, địa phương lưu ý gì?”
Theo bài báo, nhiều bộ ngành và địa phương đồng ý với phương án cấp điện cho Côn Đảo bằng hình thức kéo cáp ngầm với số vốn trên 4.950 tỉ đồng, song khuyến nghị cần đánh giá kỹ lưỡng tác động môi trường và kinh tế - xã hội.
Dự kiến địa điểm đầu tư tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp được đưa ra 5 phương án đi qua Sóc Trăng và huyện Côn Đảo; sẽ xây dựng mới đường dây 110kV, 1 mạch, chiều dài khoảng 102,5km từ ngăn xuất tuyến 110kV tại trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đến trạm biến áp 110/22kV Côn Đảo.
Phần cáp ngầm dưới đất 110kV dài khoảng 6,1km; mở rộng ngăn lộ tại trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và trạm biến áp 110/22kV Côn Đảo. Với dự án đầu tư này, tuyến đường dây có thể đi qua các khu vực nuôi trồng nông, lâm, thủy sản; qua phân khu phục hồi sinh thái biển, vườn quốc gia…
Ngay sau khi lấy ý kiến, Bộ Công Thương đã thành lập hội đồng thẩm định dự án cấp điện Côn Đảo do Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An làm chủ tịch hội đồng. Ngoài ra là sự tham gia của các bộ: Thông tin và truyền thông, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp...
Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo, theo đúng quy định của Luật đầu tư công, các quy định liên quan, báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn: congthuong.vn