Trong khu vực OECD, dự đoán nhu cầu dầu sẽ tăng 2,7 triệu thùng/ngày so với năm 2020 do nhu cầu dầu tăng đặc biệt ở khu vực OECD Mỹ- khu vực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2021. Phục hồi nhu cầu chủ yếu là nhiên liệu vận tải, xăng và sản phẩm chưng cất. Tuy nhiên, nhu cầu dầu mỏ năm 2021 trong khu vực dự đoán sẽ không phục hồi hoàn toàn như trước đại dịch.
Tại khu vực ngoài OECD, nhu cầu dầu ước tính tăng 3,3 triệu thùng/ngày so với năm 2020. Nhu cầu tăng được thúc đẩy bởi Trung Quốc và các nước Châu Á khác. Kinh tế phục hồi mạnh sẽ kích thích nhu cầu nhiên liệu công nghiệp, nhu cầu nhiên liệu hóa dầu sẽ hỗ trợ tăng trưởng nhu cầu năm 2021.
Các chương trình kích thích kinh tế và nới lỏng các biện pháp Covid-19, trong bối cảnh việc triển khai tiêm chủng vắc xin được đẩy nhanh. Phần lớn những tác động kinh tế tích cực này dự báo sẽ đạt được tăng trưởng trong nửa cuối năm 2021.
Nhu cầu xăng dự đoán sẽ tăng cao nhất so với cùng kỳ năm ngoái, khi hoạt động kinh tế phục hồi trên toàn cầu và tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ được cải thiện. Nhu cầu dầu diesel dự đoán sẽ có mức tăng trưởng cao thứ 2 trong bối cảnh triển vọng kinh tế được cải thiện trong năm 2021. Các sản phẩm chưng cất sẽ được hỗ trợ phần lớn bởi nhu cầu hóa dầu mạnh ở các nước Trung Quốc, Mỹ.
Ở khu vực ngoài OECD nhiên liệu cho vận tải và công nghiệp dự đoán sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu, cùng với nguyên liệu hóa dầu, tập trung ở thị trường Trung Quốc.
Rủi ro sẽ vẫn cao trong năm 2021 do dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại ở một số nước và khu vực châu Á.
 

Nguồn: VITIC/Opec