Cuộc khảo sát dựa trên dữ liệu vận chuyển và thông tin từ các nguồn trong ngành cho thấy Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đã bơm 26,42 triệu thùng/ngày (bpd) vào tháng 3/2024, giảm 50.000 thùng/ngày so với tháng 2.
Một số thành viên của OPEC+, bao gồm OPEC, Nga và các đồng minh khác, đã thực hiện các đợt cắt giảm mới vào tháng 1/2024 để do sự suy yếu kinh tế và nguồn cung gia tăng bên ngoài nhóm.
Một hội đồng gồm các bộ trưởng chủ chốt của OPEC+ sẽ họp vào thứ Tư để xem xét thị trường và hoạt động sản xuất của các thành viên, đồng thời dự kiến sẽ không đề xuất bất kỳ thay đổi chính sách nào trước cuộc họp đầy đủ tiếp theo của nhóm diễn ra vào ngày 1/6.
Cuộc khảo sát cho thấy mức giảm sản lượng lớn nhất trong tháng 3 đến từ Iraq và Nigeria.
Iraq tháng trước đã cam kết giảm xuất khẩu để bù đắp cho sản lượng vượt mục tiêu của OPEC, cam kết sẽ cắt giảm xuất khẩu 130.000 thùng/ngày từ tháng 2.
Sản lượng của Nigeria cũng giảm, với xuất khẩu giảm mạnh hơn.
Cuộc khảo sát cho thấy các nhà sản xuất vùng Vịnh như Saudi Arabia, Kuwait và UAE đều giữ sản lượng gần với mục tiêu tự nguyện của họ, cuộc khảo sát cho thấy Algeria cũng vậy.
Theo khảo sát, không có sự gia tăng đáng kể nào về sản lượng từ bất kỳ quốc gia OPEC nào trong tháng trước. Libya, cũng được miễn hạn ngạch, đã bơm thêm 20.000 thùng/ngày do sản lượng của nước này trở lại bình thường sau thời gian gián đoạn vào tháng 2.
Cuộc khảo sát của Reuters nhằm mục đích theo dõi nguồn cung ra thị trường và dựa trên dữ liệu vận chuyển được cung cấp bởi các nguồn bên ngoài, dữ liệu luồng LSEG, thông tin từ các công ty theo dõi luồng - như Petro-Logistics và Kpler - và thông tin được cung cấp bởi các nguồn tại các công ty dầu mỏ, OPEC và các nhà tư vấn.
 
 

Nguồn: VITIC/Reuters