Từ đầu năm tới nay sản lượng đạt 125,95 triệu tấn, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng sản lượng dầu thô của quốc gia tăng 5,6% trong tháng 8/2018 so với cùng tháng năm trước lên 50,31 triệu thùng/ngày, tính từ đầu năm tới nay đạt 400,41 triệu tấn, tăng 8,7% so với một năm trước.
Sản lượng khí tự nhiên tăng 9,7% trong tháng 8/2018 so với tháng 8/2017 lên 12,9 tỷ mét khối bcm, đưa tổng lượng từ đầu năm tới này đạt 104 bcm tăng 5,9%.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet