Nga đã dừng cung cấp dầu thông qua đường ống xuất khẩu Druzhba trong tháng 4/2019 sau khi phát hiện mức clorua hữu cơ vượt quá, có thể gây thiệt hại cho thiết bị lọc dầu. Các nguồn cung cấp dầu sạch cho Ba Lan được khôi phục một phần trong tháng 6/2019.
Bộ trưởng chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng năng lượng của Ba Lan ước tính trước đó rằng việc xử lý sẽ mất 5 tới 6 tuần.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet