Ước đến cuối tháng 10, huy động vốn bằng ngoại tệ tăng 13,84% so với cuối năm 2014 trong khi tiết kiệm bằng VND tăng 11,38%. Trong đó, tăng mạnh nhất là thời điểm tháng 8, với mức tăng 7,79% so với tháng 7. Còn tháng 9 tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ tăng 1,75% so với tháng trước.

Theo NHNN TP.HCM, tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ tăng nhanh do tác động từ việc NHNN tăng tỉ giá USD/VND. Tuy nhiên, tiết kiệm ngoại tệ chỉ chiếm tỉ trọng 16,03% trong tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn.

Còn tiền gửi bằng VND vẫn chiếm tỉ trọng chủ yếu trong tổng vốn huy động và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.

Cuối ngày 26-11, giá bán USD tại các ngân hàng đã đồng loạt đi xuống. Tại Eximbank, giá bán USD giảm 10 đồng, còn 22.520 đồng/USD, trong khi đó giá bán USD tại ACB giảm 20 đồng, còn 22.510 đồng/USD. So với hai ngày trước, giá bán USD tại các ngân hàng đã giảm khoảng 20 đồng/USD.


A.H

Tuổi trẻNguồn: Tuổi trẻ